Login | Register | Forum

Housekeeping Manager [ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน]

Home > Job > KACHA RESORT & SPA, KOH CHANG > Housekeeping Manager [ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน]

Job Title:Housekeeping Manager [ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน]
Quantity:1
Salary:N/A Baht.
Job Description:หน้าที่หลัก:
- ควบคุมดูแลรับผิดชอบการทำงานและประสานงานกิจกรรมต่างๆในแผนกแม่บ้าน
- บริหารจัดการพนักงานในแผนก อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจ วินัยความประพฤติ และวินัยในลักษณะที่ดีแก่พนักงาน
- เตรียมขั้นตอนมาตรฐานของการทำงานให้แก่พนักงานในแผนก
- สั่งซื้อของใช้ในแผนกแม่บ้านโดยผ่านแผนกจัดซื้อ
- แก้ปัญหาการร้องเรียนและการร้องขอของลูกค้าที่ใช้บริการ
- ให้ความรู้และอบรมพนักงานในแผนกแม่บ้าน
- ควบคุม/ดูแลพนักงานในแผนกแม่บ้านให้เป็นไปตามกฎระเบียบของโรงแรม
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา

หน้าที่รับผิดชอบ
- เช็ค รายงาน Occupancy ในแต่ละวัน ปรับสถานะห้องพักให้เป็น VC
- อ่านรายงาน การต่อรอบพนักงานในแผนกแม่บ้าน
- ตรวจเช็คการทำงานของ PA แม่บ้านห้องพัก ลอนดรี งานสวน
- ประชุมพนักงานในแผนกแม่บ้านประจำวัน
- ประเมินการทำงานของพนักงานในแผนก
- ตรวจเช็คอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ของแผนก
- ตรวจรายงาน Inventory ประจำเดือน
- ตรวจเช็คตารางการทำงาน ของพนักงานในแผนก ก่อนส่งฝ่ายบุคคล
- ตรวจเช็คใบลา สาย ขาดงาน ของพนักงาน ก่อนส่งฝ่ายบุคคล
- ความสามารถในการตัดสินใจ
- สามารถคัดเลือกพนักงานใหม่ร่วม กับแผนกบุคคลได้
- สามารถตัดสินแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้าได้
- สามารถพิจารณาความผิดพนักงานได้
Qualifications:- ชาย/หญิง อายุ 35 ถึง 50 ปี
- มีประสบการณ์ทางแม่บ้านโรงแรมอย่างน้อย 4 ปีขึ้นไป
- สามารถรับกฎระเบียบทางโรงแรมฯได้
- มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีภาวะผู้นำที่ดี
- มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบในงาน ตรงต่อเวลา
- มีมนุษยสัมพันธ์ และมีทักษะการจัดการภายในที่ดี
- มีความอดทน สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน
*มีประสบการณ์การเป็นหัวหน้าแม่บ้านโรงแรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ*
*อัตราเงินเดือนตามตกลง*

สามารถส่งประวัติการทำงานมาที่ hr.kacharesortkohchang@gmail.com, pasinee_kohchangkacha@hotmail.com, kulwadee.kachakohchang@gmail.com
หรือเข้ามาสมัครด้วยตนเอง วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น. ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 88/1 หมู่4 ถนน หาดทรายขาว ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23170
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 089-8336604 (แผนกบุคคล), 02-6215501, 081 927 5501 (ออฟฟิศกรุงเทพฯ), 095 526 9954 (คุณภาศินี)
Category:Housekeeping
Post Date:Fri, 22 Jun 2018 09:40:57 +0700
KACHA RESORT & SPA, KOH CHANG

88/1 หมู่ 4 หาดทรายขาว อ.เกาะช้าง, Trad 23170.
Apply

Home | News | Job | Travel Agent | Supplier | Website | FW Mail | Contact Us