Login | Register | Forum

Chief Steward (หัวหน้าพนักงานล้างจาน)

Home > Job > KACHA RESORT & SPA, KOH CHANG > Chief Steward (หัวหน้าพนักงานล้างจาน)

Job Title:Chief Steward (หัวหน้าพนักงานล้างจาน)
Quantity:1
Salary:N/A Baht.
Job Description:1. ดูแลจัดการ การทำความสะอาดภาชนะในห้องครัว
2. จัดเก็บ จัดเตรียม ดูแล รักษาภาชนะของแผนกครัว
3. วางแผนงานในแผนกเป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย

สนใจสมัครงาน Online, e-mail: hr.kacharesortkohchang@gmail.com, pasinee_kohchangkacha@hotmail.com หรือสมัครด้วยตนเองที่
คชา รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะช้าง (ฝ่ายบุคคล)
88/1 หมู่ 4 หาดทรายขาว ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23170
โทร.089 833 6604, 095 526 9954
Qualifications:- เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.6 หรือ ปวช.
- มีความรูด้านอุปกรณ์ที่ใช้ในงานครัว อาหารและเครื่องดื่ม
- ต้องมีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน อย่างน้อย 2 ปี
- สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้
- มีความรับผิดชอบ อดทน มีทัศนะคติที่ดีต่อที่ทำงาน
- สามรถทำงานเป็นกะได้
- สามารถสอนงานและวางแผนงานการทำงานได้ดี
Category:Food & Beverage
Post Date:Fri, 01 Nov 2019 12:42:46 +0700
KACHA RESORT & SPA, KOH CHANG

88/1 หมู่ 4 หาดทรายขาว อ.เกาะช้าง, Trad 23170.
Apply

Home | News | Job | Travel Agent | Supplier | Website | FW Mail | Contact Us