Login | Register | Forum

Reservation พนักงานสำรองห้องพัก

Home > Job > Kuiburi Hotel & Resort > Reservation พนักงานสำรองห้องพัก

Job Title:Reservation พนักงานสำรองห้องพัก
Quantity:1
Salary:ตามข้อตกลง Baht.
Job Description:มีหน้าที่ดูแลเรื่องการจองห้องพักของลูกค้า โดยมีหน้าที่ยืนยันการจองเมื่อแขกจองห้องพักเข้ามาจากช่องทางต่างๆ เช่นอีเมล์ จดหมาย หรือแฟกซ์ ขายบริการต่างๆเพิ่มเติมเมื่อเหมาะสม จัดทำรายการแขกเข้าแขกออก และรายงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆให้แก่ผู้บังคับบัญชา
Qualifications:1.เพศชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ในสายงานที่เกี่ยวข้อง แต่เคยมีประสบการณ์คิดงานมาก่อน
3.มีประสบการณ์ด้านงานโรงแรมจะพิจารณณาเป็นพิเศษ
4.สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
5.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
6.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
7.สามารถทำงานเป็นทีมเข้ากับผู้อื่นได้ดี
8.มีความรับผิดชอบ ขยันซื่อสัตย์
9.มีความรับผิดชอบ สามารถยืดหยุ่นในการทำงานได้
Category:Front Office
Post Date:Tue, 18 Jul 2023 11:14:27 +0700
Kuiburi Hotel & Resort

-, Prachuap Khilikhan 77210.
Apply

Home | News | Job | Travel Agent | Supplier | Website | Resume Builder | FW Mail | Contact Us