Login | Register | Forum

Press Releases

Home > News > Centra by Centara Government Complex Hotel > โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ใ

โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ให้การต้อนรับ นายชื่นชอบ คงอุดม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่กระทรวงการคลัง

นายวุฒิศักดิ์ พิชญกานต์ ผู้จัดการทั่วไป (คนขวา) โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ให้การต้อนรับ นายชื่นชอบ คงอุดม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่กระทรวงการคลัง (คนกลาง) ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขภาพอันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) พร้อมทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ทั้งนี้ นายชื่นชอบ คงอุดม ได้ให้เกียรติมากล่าวแสดงความยินดีกับความสำเร็จ “มาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ : THAI SME-GP” ในวันที่ 30 กันยายน 2564 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
Post Date: Thu, 30 Sep 2021 14:21:49 +0700
Contact Information
Contact Person:Centra by Centara Government Complex Hotel
Position:Digital Marketing Manager
E-Mail Address:wanidath@chr.co.th
Tel.:02-143-1234 #8312
Fax.:02-123-1235
Centra by Centara Government Complex Hotel

120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ, Bangkok 10210.

Home | News | Job | Travel Agent | Supplier | Website | Resume Builder | FW Mail | Contact Us