Login | Register | Forum

Press Releases

Home > News > MASON > MASON (เมสัน) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวันคุ้มครองโลก (Earth Day)

MASON (เมสัน) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวันคุ้มครองโลก (Earth Day)

MASON (เมสัน) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ภายใต้กิจกรรม “A Past A Present A Future to Save our EARTH by our HANDS” พร้อมรณรงค์ลดการเกิดวิกฤตภาวะโลกร้อนและตระหนักถึงการอนุรักษ์โลกใบนี้ไว้

วันคุ้มครองโลก (Earth Day) ถือเป็นวันสำคัญของเหล่านักอนุรักษ์ธรรมชาติทั่วโลกรวมถึงพวกเราทุกคน ตรงกับวันที่ 22 เมษายนของทุกปี ปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นพิษได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับอากาศที่เป็นพิษ การตัดไม้ทำลายป่าที่ส่งผลให้เกิดวาตภัย หรืออุทกภัยอย่างฉับพลัน ทำให้ผลกระทบมาตกที่โลกของเรา ซึ่งหมายถึงผลกระทบต่อ ภูเขา แม่น้ำ พื้นดิน แผ่นฟ้า มหาสมุทร และสิ่งสำคัญคือ มนุษย์ ที่เป็นสรรพชีวิตทั้งปวงที่อาศัยอยู่บนโลก จึงถือได้ว่า เป็นวันที่เรามีโอกาสรำลึกถึงสิ่งแวดล้อม และใคร่ครวญว่าเราจะต้องทำอะไรเพื่อปกป้องของโลกของเรา ดังนั้น การคุ้มครองโลก จึงหมายถึงการคุ้มครองทั้งสิ่งแวดล้อมรวมถึงคุ้มครองชาวโลกด้วยเช่นกัน โดย เมสัน และพนักงานทุกท่านได้ตระหนักถึงการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลกเสมอมา จึงขอร่วมส่งเสริมกิจกรรม A Past A Present A Future to Save our EARTH by our HANDS ในวันคุ้มครองโลก (Earth Day) เพื่อปลุกจิตสำนึกเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทุกวันนี้

เมสัน ได้ถือโอกาสนี้ ส่งเสริมวันคุ้มครองโลกกับแขกผู้เข้าพักผ่านกิจกรรม A Past A Present A Future to Save our EARTH by our HANDS ร่วมพิมพ์มือลงบนบอร์ดเพื่อสร้างภาพต้นไม้ด้วยมือของพนักงานทุกคนบริเวณล็อบบี้ พร้อมถ่ายรูปโพลารอยด์ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและรณรงค์ให้ทุกคนร่วมมือ ร่วมใจให้โลกของเราดีขึ้นกว่าที่เคย เวลา 10:00 – 12:00 น. ในวันที่ 22 เมษายน 2566

พร้อมทั้งนี้ พนักงานเมสันทุกท่านขอร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังในการร่วมกิจกรรม A Past A Present A Future to Save our EARTH by our HANDS เนื่องในวันคุ้มครองโลก (Earth Day) เช่นเดียวกัน ร่วมพิมพ์มือลงบนบอร์ดเพื่อสร้างภาพต้นไม้ เพื่อปลูกจิตสำนึกและรณรงค์ให้ทุกคนในองค์กรรวมเป็นหนึ่งพลังเดียวกัน ที่พร้อมส่งต่อให้โลกของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น เวลา 15:00 – 18:30 น. ในวันที่ 22 เมษายน 2566

อีกหนึ่งความพิเศษของวันคุ้มครองโลกในปีนี้ เมสัน ได้เข้าร่วมการเป็นผู้สนับสนุนโครงการ Net Free Seas โดย EJF ซึ่งรับซื้อแหอวน หรือ อวนประมงจากอ่าวไทย และถุงพลาสติก รวมถึงขวด PET ที่นำมาผลิตเป็น ที่รองแก้ว ซึ่งมีให้เลือกถึง 3 สี ด้วยกัน

1. สีขาว : ทำมาจากขวด PET
2. สีเทา : ทำมาจากถุงพลาสติก
3. สีดำ : ทำมาจากแหอวนปลดระวาง หรือ อวนประมงทิ้งจากอ่าวไทย

ที่เก็บกู้โดยชาวประมงท้องถิ่นมาใช้เป็นวัสดุตั้งต้นในการผลิตผลิตภัณฑ์ของใช้และของตกแต่งบ้าน ตามแนวความคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อช่วยลดขยะพลาสติกที่เล็ดรอดลงสู่ทะเล ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติใหม่ๆ และยังเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชาวประมงท้องถิ่น เพียงแขกที่เข้าพักใช้บริการห้องอาหารใดก็ได้ใน เมสัน หรือ เมสัน สปา ครบ 5,000 บาทขึ้นไป รับฟรี! ที่รองแก้วเต่าทะเล สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการช่วยลดขยะพลาสติกและสนับสนุนสินค้าชาวประมงท้องถิ่นโดยการใช้ผลิตภัณฑ์การรีไซเคิลอย่าง 100%

เพื่อเป็นการรณรงค์และตระหนัก ถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ที่มีการเกื้อหนุนซึ่งกันละกัน และวัฏจักรที่เกี่ยวข้องกันทุกระบบรวมถึงถ่ายทอดความรู้ต่อหน้าที่การอนุรักษ์พลังงานร่วมกัน ที่ส่งผลกระทบอันร้ายแรงจากการกระทำของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมของโลกเรา เพียงเริ่มต้นง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง เพื่อร่วมกันลดวิกฤตการณ์ภาวะโลกร้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
MASON takes part in Earth Day
MASON takes part in Earth Day with “A Past A Present A Future to Save our EARTH by our HANDS” Promoting Climate Change Reversal and Love for the Earth

Earth Day is an important date on the environmentalist calendar observed on 22 April annually. The intensification of pollution in the air and deforestation in the modern day has resulted in impacts to the mountains, rivers, lands, sky and seas of Earth, as well as the people who live on this planet, making Earth Day a significant date of reflection and consideration towards protection and conservation of the Earth and its natural environment. MASON and of all its employees remain aware of the need to care and conserve nature and the world and is organizing “A Past A Present A Future to Save our EARTH by our HANDS” to mark Earth Day, to promote awareness of the environmental issues being faced today.

“A Past A Present A Future to Save our EARTH by our HANDS” by MASON invites guests and staff to create a thriving tree out of their hand prints for display in the hotel’s Lobby and to snap Polaroid photos with it to be reminded of the need to care for our Earth. The activity is taking place 10:00 AM. – 06:30 PM. on 22 April, 2023

Adding to this year's Earth Day efforts, MASON is sponsoring Net Free Seas by EJF, a program that purchases fishing nets from the Gulf of Thailand, plastic bags and PET bottles and converts them into coasters.

There are available in 3 colors:

1. White : Made from PET bottles
2. Silver : Made from plastic bags
3. Black : Made from used fishing nets in the Gulf of Thailand

All of the materials used are collected by fishermen for upcycling in line with the Circular Economy concept. The program reduces the amount of waste that makes its way into the sea, resource consumption and adds to the income of the fishers. Guests simply need to spend THB 5,000 at any MASON dining venue or MASON Spa to receive a FREE sea turtle coaster that is completely reusable and supports local fishermen by 100% using their recycled materials.

MASON wishes for everyone to realize that all living and non-living elements that make up their surroundings are part of a cycle of support and co-dependence and that it is everyone’s duty to save energy in order to reduce humanity’s impact on the natural world. Everyone can start simply by themselves and contribute to reversing climate change for the future of the planet.
Post Date: Mon, 24 Apr 2023 18:30:08 +0700
Contact Information
Contact Person:Benjaluck Panchon
Position:Marketing Communications & PR Manager
E-Mail Address:benjaluck.sm@masonpattaya.com
Tel.:+66 (0) 38 194 699 Ext: 891
Fax.:+66 (0) 38 194 688
MASON

285 Moo 3, Sukhumvit Road, Na Jomtien, Sattahip, Chonburi 20250.

Home | News | Job | Travel Agent | Supplier | Website | Resume Builder | FW Mail | Contact Us