Login | Register | Forum

Press Releases

Home > News > MASON > MASON (เมสัน) เชิญชวนพนักงานร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน พร้อมปล่อยปลาฉลาม

MASON (เมสัน) เชิญชวนพนักงานร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน พร้อมปล่อยปลาฉลาม และปล่อยปู ณ หาดนภาธาราภิรมย์ ภายใต้แนวคิด “KIND OF OUR SEA” เพื่อสานต่อปณิธานความพัฒนาอย่างยั่งยืน และช่วยอนุรัก์ระบบนิเวศน์พร้อมคงความสมดุลใต้ท้องทะเลให้ดำรงสภาพความสมบูรณ์ตลอดไป

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา เมสัน จัดกิจกรรม พร้อมเชิญชวนพนักงานภายในองค์กรร่วมกัน ปลูกป่าชายเลน ปล่อยปลาฉลาม และปล่อยปูลงสู่ทะเล ณ หาดนภาธาราภิรมย์ ภายใต้แนวคิด KIND OF OUR SEA เพื่อร่วมส่งเสริม สร้างสมดุล และอนุรักษ์ของระบบนิเวศป่าชายเลนด้วยการปลูกต้นโกงกาง เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนของท้องทะเลให้ดำรงสภาพความสมบูรณ์ต่อไป

ปัจจุบันในท้องทะเลปลาฉลามและปูจากธรรมชาติทั่วโลกมีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง จากการถูกคุกคามจากการทำประมงที่ผิดวิธีและการลักลอบจับเพื่อนำไปสู่ตลาดการค้า จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการอนุรักษ์ควบคู่ไปด้วย ประกอบกับธรรมชาติของปลาฉลามจะใช้เวลาตั้งท้องนาน เมื่อมีจำนวนลดลงอาจส่งผลให้สูญพันธุ์ได้ รวมถึง ปูทะเล จัดเป็นสัตว์น้ำชนิดหนึ่งที่ตลาดมีความต้องการสูง กรมประมงจึงได้เร่งเพิ่มปริมาณทรัพยากรปูทะเลในธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ การปล่อยปูจึงช่วยฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติและช่วยให้ปูได้วางไข่และขยายพันธุ์ต่อไป เพื่อความสมดุลและความยั่งยืนของท้องทะเลในอนาคต ดังนั้น เราจึงเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและมุ่งเน้นในการอนุรักษ์ปลาฉลามและปูให้อยู่คู่ท้องทะเลไทยตลอดไป โดยในการปล่อยปลาฉลามและปล่อยปูกลับคืนสู่ธรรมชาติครั้งนี้ เป็นจุดที่อยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ความดูแลของกองทัพเรือ สัตหีบ จึงมั่นใจว่า ปลาฉลามและปูที่ปล่อยไปจะเติบโตและขยายพันธุ์ต่อไปได้ในอนาคตและ ช่วยปรับความสมดุลของระบบนิเวศให้สมบรูณ์มากขึ้น เมสัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมดังกล่าวจะมีส่วนช่วยสร้างความตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญ และประโยชน์ของปลาฉลามและปูต่อระบบนิเวศทางทะเลให้กับพนักงานทุกท่าน เพื่อก่อให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ท้องทะเลมากขึ้น

และในครั้งนี้นอกจากปล่อยปลาฉลามและปล่อยปูลงสู่ท้องทะเลแล้ว พนักงานเมสันทุกท่านยังร่วมกิจกรรมปลูกต้นกล้าโกงกาง เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน ในเรื่องของความสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเล ความสะอาด ความสมบูรณ์ของน้ำ รวมถึงความสะอาดของอากาศ และความแข็งแรงของแนวชายฝั่งทะเล เป็นต้น โดยการปลูกต้นกล้าโกงกางจะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ในชั้นบรรยากาศได้เป็นอย่างมาก และสุดท้าย ป่าชายเลนยังเป็นพื้นที่กำบังพายุและคลื่นทะเล ช่วยในการค้ำย้นจากหน้าดินป้องกันไม่ให้ดินพังทลายและเสียหายหนัก นับได้ว่าช่วยลดความรุนแรงได้มากกว่าเมื่อเทียบกับการไม่มีป่าชายเลน

เมสัน จึงขอสานต่อปณิธานในการเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมความพัฒนาอย่างยั่งยืน และช่วยอนุรักษ์รักษาความสมดุลใต้ท้องทะเลมาโดยตลอด ตามแนวคิด KIND OF OUR SEA ของเมสันที่ต้องการจะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของท้องทะเลเสมอมา ซึ่งถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่ เมสัน ยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด เพื่อสร้างธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติ และรักษาระบบนิเวศน์ในท้องทะเล พร้อมมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพสังคมอย่างยั่งยืน ในการเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้นทั้งในวันนี้และอนาคตข้างหน้า
MASON invites staff to plant mangrove, release sharks and crabs at Napa Tharaphriom Beach under “KIND OF OUR SEA” concept seeking sustainable development and conservation of oceans
On 4 July, 2023, MASON staged an activity, inviting its staff to take part in the planting of a mangrove forest and releasing sharks and crabs into the sea off Napa Tharaphirom Beach. Taking place under the hotel’s “KIND OF OUR SEA” concept, the undertaking was aimed at promoting harmony and conservation of mangrove ecosystems, which contribute to the sustainability of the ocean.

The current natural population of both sharks and crabs has been steadily dwindling due to predatory fishing and illegal sales. Conservation has become necessary to counterbalance this trend. The lengthy gestation period of sharks means fishing of the animals poses the threat of their extinction and high demand for sea crabs has made maintaining a proper balance of their numbers a major task. Releasing crabs into natural environments creates the opportunity for their proliferation as well as for sustainability of the sea. MASON is aware of these realities and is dedicated to conserving both sharks and crabs now and into the future. This release of both aquatic animals was done in an area under the watch of the Royal Thai Navy in Sattahip, bringing assurance that the animals will be able to thrive and increase their numbers, returning balance to the ecosystem. MASON is hopeful that the activity also raised awareness towards the value, importance and benefits of sharks and crabs to the sea and promoted wider conservation of the sea.

On top of the release of sharks and crabs, MASON staff also planted a mangrove to expand the area of the needed ecosystem in Thailand. Mangroves enrich, clean and complete the ocean while also helping to clean the air and protect shorelines. Mangroves absorb large amounts of carbon dioxide and even help to dissipate storms and ocean waves, mitigating erosion and greater damage from natural disasters.

MASON wishes to continue being a part of the sustainability effort by contributing to the harmony of the ocean. In line with the KIND OF OUR SEA concept, MASON has made saving oceans one of its key operation policies and works to grow its business while also revitalizing natural resources and ocean habitats. MASON seeks to uplift society towards sustainability by making positive changes both for today and the future.
Post Date: Fri, 21 Jul 2023 17:56:51 +0700
Contact Information
Contact Person:Watini Tira
Position:Marketing & Sales Coordinator
E-Mail Address:ms@masonpattaya.com
Tel.:+66 (0) 38 194 699 Ext: 891
Fax.:+66 (0) 38 194 688
MASON

285 Moo 3, Sukhumvit Road, Na Jomtien, Sattahip, Chonburi 20250.

Home | News | Job | Website | Supplier | Travel Agent | FW Mail | Contact Us