Login | Register | Forum

Press Releases

Home > News > Swissotel Le Concorde Bangkok > โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ แบ่งปันคอมพิวเตอร์มือสองให้แก่ม

โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ แบ่งปันคอมพิวเตอร์มือสองให้แก่มูลนิธิบ้านไร่นาเรา

มร.มาเซล ซอเยร์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์มือสองพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวนรวม 100 ชุดแก่มูลนิธิบ้านไร่นาเรา เพื่อนำคอมพิวเตอร์ที่ได้รับส่งมอบให้กับนักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองยาง จังหวัดชัยนาทที่ขาดแคลนอุปกรณ์ด้านไอทีไปจัดเป็นห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพ รวมถึงเสริมสร้างทักษะให้กับนักเรียนในต่างจังหวัดของไทยให้มีคุณภาพทัดเทียมนานาประเทศ
Post Date: Wed, 12 Mar 2014 10:57:42 +0700
Contact Information
Contact Person:Kunjarika Kunjara
Position:Director of Marketing Communications
E-Mail Address:Kunjarika.Kunjara@swissotel.com
Tel.:+ 66 02 6942222 ext. 1212
Fax.:+ 66 02 6942214
Swissotel Le Concorde Bangkok

204 Ratchadapisek Road, Huay Kwang, Bangkok 10320.

Home | News | Job | Travel Agent | Supplier | Website | Resume Builder | FW Mail | Contact Us