คุณชาย.คอม
ภาคินเพ้อ.. โปรแกรมเมอร์บ่น

ยินดีต้อนรับ..

คุณชาย.คอม

สวัสดีครับท่านผู้อ่าน

เว็บไซต์แห่งนี้ ผมตั้งใจจัดเตรียมไว้สำหรับเก็บรวบรวมงานเขียนต่าง ๆ ของผม ไม่ว่าจะเป็นงานเขียนในรูปแบบร้อยแก้วและร้อยกรอง ทั้งแบบให้ความบันเทิงหรือเชิงวิชาการ ซึ่งก่อนหน้านั้น งานเขียนเหล่านี้ ผมเคยนำเสนอผ่านทางเฟสบุ๊ค หลาย ๆ ท่านที่เคยได้อ่าน ต่างนิยมชมชอบและอยากอ่านซ้ำ แต่เมื่อถึงคราวที่บัญชีเฟสบุ๊คของผมประสบกับปัญหาที่ไร้ทางแก้ ผมจึงเห็นว่างานเขียนต่าง ๆ เหล่านี้ อาจมีโอกาสที่จะสูญหายไปพร้อมกับเฟสบุ๊คบัญชีนั้น

เว็บไซต์นี้ จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทาง ในการจัดเก็บและนำเสนองานเขียนของผมต่อไป ให้ผู้ที่สนใจได้อ่านกัน

ขอให้ทุกท่านสนุกกับการอ่านนะครับ.

กรุงเทพมหานคร.
×